lördag 31 januari 2015

Följeslagare - att följa, delta, betrakta och rapportera

EAPPI, Ekumeniska följeslagarprogrammet i Palestina och Israel, startades av Kyrkornas världsråd som en svar på en förfrågan från lokala kyrkoledare i Jerusalem om internationell närvaro. Sedan augusti 2002 samverkar ett tiotal kyrkor och organisationer i Sverige för att driva den svenska delen av programmet, där Sveriges kristna råd står som huvudman.

Sveriges kristna råd organiserar den svenska delen av programmet tillsammans med en styrgrupp. I styrgruppen finns representanter från Diakonia, Equmeniakyrkan, Individuell Människohjälp (IM), Justitia et Pax, KFUM, Kristna fredsrörelsen, Sabeel Sverige, Sensus studieförbund, Socialdemokrater för tro och solidaritet, Studieförbundet Bilda, Svenska kyrkan och Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd.

Som följeslagare vistas man under tre månader i Israel och Palestina på någon av programmets sju placeringar. Följeslagaren följer med, betraktar. Hen lägger sig inte i striderna. Man är där för att minska våldet och för att främja folkrätten. Man är där  för att se och rapportera våld och oegentligheter men också för att visa på glädjeämnena i människornas liv. Folkrätten och mänskliga rättigheter är viktiga tankar för för en följeslagare.

Under tiden i fält samlar följeslagarna information på olika sätt för att kunna sprida kunskap om vad som händer i området när de kommer hem. Syftet är att öka engagemanget för fred och stärka folkrätten. Ett informationsarbete ingår i uppdraget, när följeslagaren kommer hem. Det kan t ex bestå av föreläsningar i skolor eller i kyrkor.

Programmet har pågått under stort antal år, där 5-6 följeslagare åker från Sverige varje termin. Uppdraget pågår i tre månader. Samtidigt kommer fler följeslagare från andra delar av världen. Följeslagarna är sålunda inte bara komna från Sverige.

Det är ett positivt och glädjande projekt - här och härifrån, till och i Israel/Palestina.

A..Foto; Anette Grinde
Vill du veta mer om programmet? Titta då in hos Sveriges Kristna Råd och deras ord och rapporter om Följeslagarprogrammet.

Inga kommentarer: