måndag 17 september 2012

Vem följer skattereglerna?

Jag lyssnade häromdagen på information hos ett stort utbildningsföretag. Lärarkåren satt samlad för information om företaget och frågor besvarades. En av frågorna rörde utbildning av lärarkåren och deras möjlighet att nyttja några av alla fantastiska kurser som finns i företaget. I svaret hänvisade till Skatteverkets regelsystem (se länk nedan) som i princip innebär att förmånsbeskattning skall ske om kursen inte bär nytta för tjänsten.

Varje avdelning hos företaget/stiftelsen hade ansvar för att bedöma om en lärare kunde få gå en kurs, med rabatt eller helt kostnadsfritt. En enhetlig och genomtänkt policy saknades, trots hänvisningen till skatteregeln. Som prick över i.et och med hänvisning till skatteregeln sade företrädaren; men vi rapporterar såklart inte förmånen till Skatteverket.

Jag undrar stillsamt - vem följer skattereglerna? Varför är jag så naiv så att jag tror att företag (här en stiftelse) som bär samhällsnytta och inte privata vinstintressen skall följa dem? Jag blir besviken varje gång jag hör om företag/organisationer som inte följer regelsystemen, även om också jag emellanåt finner reglerna absurda och feltänkta. Är det det bästa sättet att förändra att tyst bryta mot reglerna istället för att agitera emot dem?

Förmånsregeln rörande utbildning är ur många perspektiv ett stort feltänk. Det är möjligt att det är svårt att lagstifta rätt, men utbildning och förkovran känns mer rätt att uppmuntra än t ex städning och gräsklippning i privat hem. Nej, jag kan inte se att ROT & RUT nu kan tas bort, så reglerna bör inte ställas mot varandra. Jag vill naturligtvis inte se att ROT/RUT-tjänsterna återvänder till den svarta marknaden. Där vill vi inte ha dem.Vi vill ha dem som vit och jysst inkomst. Med pension, trygghet, moms och korrekthet.

Utbildning är fantastiskt. Det borde premieras med större mått.

A..
Intressant.  Bloggkartan NorrtäljeNyligen.seBlogger.comKnuff bloggar.  Knuff om utbildning - Skatteverket -  Bloggare om folkbildning - förmån  ... Socialdemokraterna. Politometern. Folkpartiet.

Inga kommentarer: