tisdag 24 juli 2012

Öland.

Öland.
Bilda Förlag
Isbn 91 574 7624 1
2003


Jag fick min hand på boken om Öland igen. Den som är utgången på förlaget och inte är så lätt att få tag på. Den finns på vårt bibliotek, där hemma, så jag kan låna den när jag behöver.

Öland har verkligen en särpräglad natur, ja. Avsnittet om detta, i boken, stämmer med min bild. Det är förundrande vackert att vandra över alvarsmarkerna, att cykla längs den västra stenkusten och att se alla de fantastiska stenmurarna. Naturen ger mig bilden av forna tiders slit. Det karga och hårda, syns tydligt. Och mitt i detta har människorna bott. Här har kvinnorna och männen verkat. Ja, många lämnade ön i sitt sökande efter bättre tider. Några stannade inom vårt land och några dristade sig till att färdas till Amerika. Där blev några kvar, medan några sedan återvände till sitt Öland.

För övrigt verkar det som om stjärnkocken Karin Fransson varit länge på Öland. Hon nämns i boken från 2003 och hon verkar där ännu, med kraft och glädje.

Vid vårt senaste besök på Öland noterade vi att den fantastiska Källa Gamla kyrka (Källa Ödekyrka) även i år är i drift. Det glädjer. I kyrkan finns ofta en guide som gärna talar och kyrkan används sommartid t ex för gudstjänster, dop och bröllop. Den är vacker, i sin karga enkelhet. Plus till människor och församling som bistår i uppgiften att vårda, hålla öppet och berätta.

Strax intill finner vi Källa Hamn. Där skulle det bli stort och vackert, läste vi häromåret. Det är det inte. Stilla och tyst - och utan särskilt omsorg - står husen på kajkanten. Hur kom det sig att de fick bygga så? Hur kommer det sig att de inte gör mer för området, när de nu har allt det möjligt vackra i sin hand. Minus, säger jag nog om det, även om jag vet att såväl ork & inspiration som pengar rätt som det är tar slut. Då riskerar det att bli intet av de stora planer som en gång fanns. 

Anette Grinde

Inga kommentarer: