fredag 7 maj 2010

Haka på - omge dig med vinnare...

Om gruppen består av 22 personer, varav 4-5 är aktiva och resten åker med på resan lite lojt - vilka skall du slå följe med? Vilka ger dig mest i retur?

Eller.
Om gruppen består av 22 personer, varav 4-5 är aktiva - hur skall vi få fler att glöda, göra och bidra som de 4-5? Så att fler får mer i retur?

Gruppen består av personer som alla har åtagit sig att vara delaktiga - för gruppen och för sig själva. Men, när det kommer till kritan blir det inte riktigt så. Det är inte unikt för just denna grupp, men det är ändå en aning märkligt att det blir - eller är - just så.

Jag kan konstatera att jag vill slå följe med de som drar och inte de som åker lojt med på resan. Jag vill tillhöra kärnan som bidrar. När jag omger mig med vinnare, och känner att jag också bidrar till detta, då skapar det mervärde såväl till mig som till min grupp.

Om andra väljer att tillhöra den andra delen av gruppen, så är det deras val. Jag kan försöka att få dem inspirerade, t ex genom min egen handling i positiv ton, men tanken och den faktiska handlingen måste komma från dem själva. Vi kan många gånger hjälpa varandra att fånga tanken, byta riktning och se möjligheterna i stället för besväret och farhågorna - men det är upp till var och en att lyssna. Och göra. Det är också viktigt för den som försöker inspirera att komma ihåg.

Gör själv. Aktivt. Och tillsammans med andra som glöder. Njut, dela med dig, var positiv och inspirerande - så kanske du, jag och vi - får med dig, mig och oss - att bli några fler i dragloket som för oss framåt....

Till vinning för oss alla.

Det finns t ex väldigt många som hakar på David Lega. David Lega är mannen som utsågs till årets affärsnätverkare ifjol, är en mycket aktiv KD-representant och håller föredrag som få. Kanske är anledningen att han är en vinnare. Han skapar helt enkelt en positiv kraft - för fler än för honom själv.

Slå följe - med människor som för dig framåt. Förhåll dig - till människor som dränerar dig på kraft eller hindrar din färd. Det är du som väljer vilka färdkamrater du skall ha på din fortsatta färd. Din färd på möjligheternas resa.

A ...

Inga kommentarer: