tisdag 22 januari 2008

Från våld och vapen - till teater, liv och skratt.

Byte av spår.
Från våld och vapen - till teater, liv och skratt.

Jag läser i DN 22 /1-08 om ett sådant exempel.
Zakaria Zubeidi var ledare för Al-Aqsa martyrernas brigader i Jenin, Västbanken - och byter spår till "The Freedom Theatre". Han insåg att det väpnade motståndet var meningslöst.

Teaterns arbete skapar nytt livsmod, nya förutsättningar och ett nytt hopp.

För många utomstående intressen, i den väpnade kampen, fanns med i Zakaria Zubeidis beslut att söka nya vägar.

Svårigheterna i ekonomi och acceptans står i vägen för teatern, men försöken är inte lagda på hyllan. De lever i allra högsta grad.

Försöket lever.
Människorna lever.
De lever, och de försöker.
Igen.
Med 200 barn i verksamheten, med konst/kultur och kunskap, med uppmärksamhet till ickevåldet och till människornas livsförhållanden - skapas nya förutsättningar, nya spår för människor på Västbanken.
Från vapen och våld.
Till teater, liv och skratt.

Det är glädjande att höra talas om arbeten som skapar hopp.
Teater och kultur skapar hopp.
Vapen och våld skapar rädsla, förtvivlan och död.

Vilket leder till fred?


Anette Grinde
080122

1 kommentar:

The Freedom Theatre sa...

Hej Annette. Din reflektion av texten är mycket fin. Om du är intresserad av att veta mer om The Freedom Theatre eller engagera dig i dess arbete här i Sverige, hör av dig till mig på jonatan@thefreedomtheatre.org, se även vår hemsida: www.thefreedomtheatre.org. I Sverige har vi vänorganisationer i Stockholm och Malmö.