måndag 21 januari 2008

Kriminellas Revansch i Samhället

K R I S

Kriminellas Revansch i Samhället

Revansch, inte Rätt.

Rätt har vi alla.

Några strävar efter Revansch! Återkomst, med nya tag.

KRIS är en kamratförening bestående av före detta kriminella eller missbrukare som står för: Hederlighet, Drogfrihet, Kamratskap och Solidaritet.

Drogfrihet - innebär att medlemmarna strävar efter att leva ett drogfritt liv och att ingen kommer till lokalen eller aktiviteterna påverkad av sinnesförändrande preparat eller alkohol.

Kamratskap - innebär att var och en bryr sig om sina vänners väl och ve, och att var och en respekterar sina medmänniskor oavsett vad de tycker och känner.

Solidaritet - innebär att var och en ställer upp för dina vänner och finns till hands 24 timmar om dygnet. Hjälper till på föreningen t.ex. jobbar ideellt och offrar lite tid för sina vänner på KRIS när det behövs.

KRIS riktar sig till före detta kriminella eller missbrukare som bestämt sig att bryta med sitt gamla liv och försöka ta tillbaka en plats i samhället. Tanken är att hjälpa människor som friges från fängelse att hålla sig borta från kriminalitet och droger, genom att erbjuda dem ett nytt hederligt och drogfritt socialt nätverk.

Idag består K R I S av ca 5300 medlemmar och de flesta är f.d. brottslingar. Föreningen har funnits i 9 år, och har idag förgreningar på 25 orter i Sverige. De finns också Danmark, Finland och Litauen – och är också på gång i andra länder.

Förbundsordförande Christer Karlsson talar i Norrtälje inom kort.

Vilka frågor vill du ställa till honom?


Anette Grinde

2008-01-21


K R I S - http://www.kris.a.se/krisimassmedia.htmInga kommentarer: