onsdag 20 september 2023

Jag skulle vilja se att Norrtälje vore en förebild...

 Margaretha Levin Blekastad skriver i Norrtelje Tidning (web 19/9-23): " Styret vill införa en avgift på 80 kronor för besök på konsthallen och räknar med att det ger en intäkt på 300 000 kronor per år. Det motsvarar 3 750 besökare, ett rejält tapp jämfört med de 12 500 vuxna besökare som konsthallen räknar med i år. 70 procent av besökarna skulle alltså försvinna, enligt beräkningen.”

Jag arbetar med kultur varje dag. Jag driver, samtalar, lyssnar, lyfter, betraktar och bearbetar. Det höjer mig, ger mig fler bilder inombords, får mig att möta människor, företeelser och ger mig ny kunskap. Det skapar kvalificerade sammanhang för mig, för andra och för oss tillsammans.

Utan kulturens alla ben skulle jag vara en väldigt fattig människa. Kulturhusen, kulturplatserna och kulturmänniskorna behövs. Inte en sort, många. Muséer, konsthallar, bibliotek, bokhandlar, teatrar, utställningslokaler, föreningsliv, film, dans, föreläsningar, körsång, samtalsforum, med mera.

När nu politiken i kommunen vill begränsa människors möjlighet till kulturen känner jag hur det drar kalla kårar längs ryggen. Är det så att de inte förstår hur otroligt viktig den är, hur otroligt utvecklande, samhällsbyggande och hälsobefrämjande den är och hur viktigt det är med bredden? Det gör ont i mig, när jag läser och lyssnar om avgiftsbeläggning av samhällsviktiga funktioner. Kommunens kulturplatser, som tex konsthall, muséer, bibliotek och liknande, är hälsoplatser. Gör dem större, inte mindre, för folkets skull.

Att avgiftsbelägga utesluter de som har låga ekonomiska förutsättningar, begränsar förutsättningarna för den enkla tillgängligheten. Det utesluter människor, förminskar vikten.

Vill Sverige vara en plats för utveckling och förkovran måste vi - samhället, kommunen, staten - bidra till kulturens alla ben. Vi behöver se hur vi får fler människor att konsumera kultur, inte färre. Kultur är frisk luft och rörelse, nödvändig för vårt väl.

Jag skulle vilja se att Norrtälje vore en förebild för frågor som t ex lärande/utbildning, miljö/klimat, folkbildning hela livet, frisk hälsa och kultur. Vi har en bit kvar dit, men visst är det möjligt?

Blekastads artikel i Norrtelje Tidning (web); 
https://www.norrteljetidning.se/2023-09-19/kultur-ar-till-for-alla-aven-medborgare-med-tunn-planbok

A..

Inga kommentarer: