söndag 2 augusti 2020

Labacken - 2 augusti 2020 - hembygdsgårdens dag


Hembygdsgårdens dag 2020.
Labacken. St Eriks Gille. Roslagsbros hembygdsförening. 
Finbilsträff med Club 4cv Suède - söndag den 2 augusti 2020.

(5 st 4cv var på plats - de fyra ovan samt en vit från Hallstavik)


St Eriks Gille - Roslagsbros hembygdsförening - arrangerade hembygdsgårdens dag den 2 augusti 2020. Det här året ser annorlunda ut jämfört med andra år, men vi vill ändå försöka mötas. Det är viktigt att hålla sig på håll från varandra och vi möts i huvudsak ute i det fria.

Club 4cv Suède, genom Leif Hemlin, arrangerade samtidigt en finbilsträff på gården samma dag. St Eriks Gille uppmuntrade också traktorklubben i Norrtälje och andra veteranfordon i trakten att delta. Uppslutningen var god och gården fylldes med äldre vackra fordon för besökarna att begrunda och samtala om.

Som en del i arrangemanget med Club 4cv Suède visade Anette Grinde bilder och talade om hennes och Leif Hemlins Indienresor med motorcykel och cykel.

Club 4cv Suède samlades vid Roslagens bokhandel vid Lilla torget i Norrtälje kl 1000 och åkte i gemensam trupp, under ledning av Leif Hemlin, till Labacken i Övra Söderby. Strax efter kl 1100 visades bilder/fördrag och framåt kl 1200 öppnades arrangemanget för övriga besökare i bygden. Gårdsplanen var då fylld med härliga gamla traktorer och veteranfordon. Samtalen bubblade där människor stod utspridda med gott avstånd från varandra. Nyfikenhet, glädje och uppskattning för varandras specialintressen lyste klart denna dag. Det är fint att se.

Labackens alla hus var öppna, guidning och samtal företogs om hembygdshusen och föreningens historia. Uppskattande ord hördes av besökare, som gladdes över visning, tillgänglighet och samtal, liksom möjligheten att få veta mer från kunniga föreningsaktiva. Kaffe, bullar/kakor och korv utbjöds till försäljning av St Eriks Gilles idogt arbetande ideella krafter. Utan dem vore föreningen ingenting.

Vi tackar alla besökare och det ideellt engagerade föreningsfolket för en inspirerande och fin hembygdsgårdens dag - i detta coronans år 2020.

Anette Grinde


#steriksgille #roslagsbroshembygdsförening #labacken #samtidsbild #norrteljetidning #föreningsnytt #övrasöderbyvägen24 #ettlevanderoslagen  #club4cvsuede #4cv #renault4cv #hembygdsgårdensdag #vihållerdistans #tvåmetersregeln #coronatider

Inga kommentarer: