måndag 16 december 2019

Hur går det?

Hur går det, frågar kunden.
Ups and downs, svarar jag.

Ja, men hur går det, insisterar han.

Vänta nu, kära kund. Förväntar du dig en ekonomisk rapport, en känslomässig sådan eller en rapport om samhällets eller kunders status här? Och hur tänker du kring att jag ska rapportera om den vid kassan i butiken?

Är det en rimlig fråga som ställs?

Det går fantastiskt bra OM du och alla andra i stan handlar i butikerna som finns i stadskärnan. Om ni avstår nätklickandet och ytterområdena och istället gynnar de butiker som finns i den lilla vackra stadskärnan. Då kommer det att gå bra. Vad händer annars? Ja kanske finns det då bara restauranger, frisörer och mäklare kvar bakom de stora skyltfönstret. Är det så det ska vara?

Vem har makten? Ja, kunden, förstås. Du som handlar avgör vad, hur och var. Glädje, vrede, kortsynthet, värme, omsorg, med mera, spelar stor roll. Det du och jag gör påverkar.

Jag gör så mycket jag bara kan för kunden. Begränsande faktorer är t ex ekonomi/kostnader, orimligheter, vrede/kortsynthet och arbete mer än 15 timmar per dygn.

A..


Inga kommentarer: