torsdag 23 augusti 2018

NT 23/8 2018 - Vänsterpartiet har cykelvägar som prio....

I NTs pappersupplaga har V,  den 23/8 2018, en insändare om cykelvägar i kommunen. Christina Hamnö (V) har skrivit. 2016 skrev hon också om cykelvägar, då tillsammans med Catarina Wahlgren (V). Inte så mycket har hänt på cykelspåret i kommunen, tyvärr, så det finns gott om förbättringspotential här. Jag vill tacka Hamnö för att hon lyfter frågan, för att hon har skrivit i tidningen och ser till att frågorna uppmärksammas. Cykelvägarna i kommunen är en viktig fråga, som verkligen behöver prioriteras.

Det är en fråga om säkerhet. Det är en fråga om miljö. Det är också en fråga om hälsa. Ja, rättvisa kan vi förstås också lägga till.

Det har talats om cykelvägar i kommunen i många år och det är en gåta varför det tar så lång tid att lyfta frågorna till handling inom kommunen? Ser de inte att frågan är superviktig? Eller drabbas man av handlingsförlamning för att man inte vet i vilken del av kommunen man egentligen ska börja, eftersom behovet till slut blir så omåttligt stort - ställt t ex i relation till landsbygd och stadsbild? Det är många platser som behöver hjälp i detta, förstås.

Oaktat vilken plats eller vad startpunkten består i ser vi nu mycket gärna att cykelsvägsbyggandet tas på allvar och att vi, invånarna, kan se att handling tas i dessa frågor. Och då inte med myrsteg, utan med aktiv handling.

 Jag, och säkert många med mig, uppmanar de styrande att lyfta frågan och skapa handling här. Detta gäller förstås oavsett vem som sitter på ledarstolen. Samma/lika uppmaning går till varje parti, varje funktionär och varje tjänsteman som tycker sig ha kompetens att lyfta de viktiga frågorna. Det är inte få. Det är en hel del människor som kan och bör börja dra i dessa frågor. Det ska blir intressant att se vilka som gör.

Rörelse. Miljö. Säkerhet. Hälsa. Med mera. Det finns mycket som kan summeras i cyklandet, som är ett helt fantastiskt transportmedel. När man inte måste göra det med livet som insats.

Ja, cykla bör vi alla kunna - få möjlighet att - göra. Även barn och äldre som känner sig osäkra i den hårda trafiken.

Det är tid nu, eller hur?

A.. 
(politiskt obunden)Inga kommentarer: