fredag 10 april 2015

Östra Ed - Brabergs gård - Tryserum - Valdemarsvik

Mitt emot kyrkan i Tryserum ligger den gamla tidens fattighus. På dess vägg står det hembygdsgård och fattighus. Huset är vackert, det ligger i ängens kant och med utsikt över nejden. Ett kort stycke därifrån ligger det nya ålderdomshemmet. Vivan måste ha arbetat i det röda huset, fattighuset, när hon var där 1923-1925. Det nya ålderdomshemmet kom till senare. Hur hade hon det här, för 90 år sedan? Hur var hennes liv? Hur mådde och levde hon? Hur tänkte hon sig framtiden? Detta, ålderdomshemmet i Tryserum, var hennes första arbetsplats utanför Frälsningsarmén.

Tryserums hembygdgård (fd Tryserums ålderdomshem)

Kyrkovaktmästaren berättar att det går 100 ungar i skolan strax intill. Han ler av glädje och stolthet när han berättar om bygden som växer, om alla barnen som går i skola och om daghemmet strax intill. Där finns kök, ungar i massor och utveckling i bygden. Skolan blir navet för framtiden. Jag blir glad att höra hans stolthet.

För ord om hembygdsgården hänvisar han till hembygdsgårdens eldsjäl Sven Bråkenhielm. (Eldsjälen har jag ordat med förr, via mail). Kyrkogårdsvaktmästarens ord och känsla röjer att han är glad över eldsjälarnas fantastiska kraft och över skolan med alla barnen. Han pekar sen på kullen strax intill och nämner missionshuset, där en annan glödande intresseförening vårdar hus och tanken kring kulturen.

Detta är den andra kyrkogårdsvaktmästaren vi mött idag. Den första var på Östra Eds kyrkogård och den andra var alltså på Tryserums kyrkogård. Båda har varit fantastiskt vänliga, berättat, frågat och intresserat sig. Jag undrar om de har en guideutbildning till grund för sitt arbete?

Vi har också besökt Brabergs gård i Westerum, strax nordväst om Östra Ed. Där satt en Botvidsson och njöt i solen. Han satt, i rakt nedstigande led, på samma gård som Augusta och Valborg fanns på för över 100 år sedan. Gården har gått i arv i Botvidssons led, i alla dessa år.

I Valdemarsvik besökte vi pastorsexpeditionen som lovade att leta en aning efter lilla Alva Elisabet (1899-1900) i sina papper om gravarna på Östra Eds kyrkogård.


A..
(Jag undrar om det går att identifiera människorna som finns på denna bild? Är det Botvidsson från gården Braberg eller är det några andra som finns på gården? I vilken tid är bilden tagen).


Inga kommentarer: