måndag 8 september 2014

Vilket parti skall jag rösta på?

Ja, fler företag vill vi ha i bygden. Ja, bra villkor måste de/vi ha.

Jag läser Berit Janssons (c) ord om jobb i kommunen och på landsbygden, som är publicerad i Norrtelje Tidning den 5 september 2014. Det är viktiga frågor och det måste vara frågor som finns på alla partiers bord, inte bara Centerpartiets

Nog måste det vara så att alla partier vill att så många som möjligt skall kunna bo och arbeta i hela kommunen, att alla partier ser att entreprenörerna - de driftiga företagarna i företagen - är de som skapar arbetstillfällen för andra och god sysselsättning för sig själv och att alla partier förstår vikten av och med skarpt fokus arbetar för god tillgång till internet, el- och teleförsörjning, postgång och vägnät i gott skick. För nog måste det vara så att alla partier förstår att utan företag så stannar Sverige.

I Norrtälje vill vi ha butiker som ger oss möjlighet att handla god och hälsosam mat. Vi vill köpa frukt och grönsaker som inte förstör vår jord, vår natur eller vår luft. Gärna härproducerade. Samma sak gäller kött och fisk, liksom ost och vin. Med mera. Någon måste producera, någon måste transportera och någon måste sälja. För alla dessa måste våra politiker se till att rätt förutsättningar finns. Det skall vara rätt, lätt och rättvist och det skall ge incitament och mod för fler att börja göra just detta. Starta och driva företag här, på hemmaplan. Hur ser näringslivsstrategierna ut? Vem ansvarar? Hur bygger vi vidare på företagartanken? Eftersom företagandet i stort är en viktig fråga för mig, så undrar jag vilka partier som vill skapa schyssta incitament för människor att starta och driva företag.

Många av oss vill gärna cykla, för att det får oss att må bra. Hälsa, rörelse och friskvård har starkt fokus hos mig. Att cykla till jobbet på morgonen, i ur och skur är en tanke som lockar många. Ibland är det dock farligt, eftersom trafiken är närgången och omfattande. Vilka partier kommer, inom överskådlig tid, att lägga manken till för schyssta cykelleder i vår kommun? Kommer vi se att det börjar hända saker det närmaste året/åren? Vilka kommer att driva detta som en viktig fråga?

Skolan är viktig för mig. - För vart kommer ungar och ungdomar utan en bra utbildning? Och hur går det för landsbygdens och kommunens utveckling om det inte finns skolor som är riktigt bra? Vilka partier vill att vi skall ha en bra skola, med bra, drivande och engagerade lärare. Vem vill se lyckliga skolungar, som får lära sig allt om abc och 123, som kan vara med sina vänner och som kan prata med varandra i trygghet, utan risk för mobbning, hot eller våld? Vilka partier vill som jag se ungar som får bra kunskap av sina inspirerande lärare för sin färd ut i livet, under hela den skolgångstid vi tänkt att de skall nyttja?

Flyktingfrågorna är också viktiga för mig. Vi ska ta emot människor som behöver skydd. Och också de som är ute och reser i världen, för att lära sig mer och för att lära oss mer. Vi skall bistå dem, så att de kan skapa ett nytt liv här. De skall kunna arbeta, plugga, driva näringsverksamhet, skicka ungarna till skolan, få ordentlig vård och bo i trygghet. Utan våld, utan diskriminering, utan hat och utan vanmakt. Det är lika självklart som att vi alla skall ha mat på bordet och tak över huvudet. De är samma som vi, de har bara råkat hamna på fel plats och behöver nu få skydd eller en ny plats att leva sina liv på. Det vill också vi, när vi hamnar på fel plats. Vi måste välkomna människor som har det svårt, hjälpa dem till bostad, hjälpa dem att hitta vägarna till vårt språk och ge dem möjlighet att skapa sin försörjning. Enligt konstens och vårt lands alla (konstiga) regler. Solidaritet och utveckling är viktigt. Vilka partier håller med mig om det?

Sjuk- och äldrefrågorna är också viktiga. Vi hör ständigt skräckhistorier om människor som inte har en god omvårdnad. Sjuka, som inte får bra eller rätt vård, och äldre som missköts i sin utsatta situation. Det är inte ok, inget av skräckhistorierna är ok. Det måste bli rätsida på detta nu. Vilka partier håller med mig om att vi måste ha en bra och trygg äldreomsorg och att vår sjukvård måste vara rättvis, kompetent och tillgänglig för alla som bor och lever här?

Miljön kräver vår omsorg. Jag vill inte se att vi missbrukar det vi har och lämnar något sämre till våra barn och barnbarn. Sjukvården måste vara god och rättvis. Äldreomsorgen måste vara bra och trygg. Företagen måste vara möjliga att driva och leva på. Det är de som skapar arbetstillfällen, för företagaren och för andra. Utan dem kan vi inte vara. Det måste vara möjligt att bli sjuk eller arbetslös utan att ekonomin havererar, både som företagare, som arbetstagare och som arbetslös. Och som pensionär. Var och en måste ta eget ansvar för sin livssituation, men när det riktigt krånglar måste samhället finnas till hands. Barnen, ungdomarna, föräldrar och farföräldrarna, liksom de ensamma i alla åldrar, måste ses som prioterade människor att måna om. Oavsett ålder, oavsett startplats i livet, oavsett egenskaper & utveckling så här långt. Alla måste ju med, oavsett vad. Vilka partier håller med?

Försvaret undrar jag också över. För mig är det ickevåld som gäller. Alltså inte rustning till tänderna, utan samtal, överenskommelser som håller och gemensamt ansvar för en gemensam värld. Som i tanken att vi ansvarar för alltet tillsammans och att alla har lika rätt till en del. Och att de som kommer sen skall ha en ren, trygg och finfin plats att leva sina liv på. Då kan vi ju inte ägna vår tid åt att slå ihjäl varandra (inte ens med ord) eller vår natur.

Så. Vilket parti och vilken kandidat skall jag nu rösta på? Vilka står för mänskliga värden, ansvar och månande om vår gemensamma jord?

A..


Knuff - Intressant. Bloggkartan Norrtälje.  Bloggportalen.se.  Knuff om företagandet - Bloggare om Norrtelje Tidning. Centerpartiet. Folkpartiet. Moderaterna. Kristdemokraterna. SocialdemokraternaFolkpartiet Ntje. Svenska kyrkan. Kyrkans Tidning. Politometern om valbarometer. Miljöpartiet
Inga kommentarer: