torsdag 30 maj 2013

Det är dags att sluta nu...Det är dags att sluta nu, tänker jag. Nu, när det känns tungt och slitigt, trots att det ändå är roligt. Och nu, innan det går i stå med mig vid rodret.

Det är dags för mig att tacka för mig som ordförande i STF Roslagen och lämna över till någon annan som brinner och vill. Det är en viktig grundbult för att det skall kunna bli bra.

Föreningen står för viktiga värden och det är många som vill vara med. Det gäller bara att hitta några fler som vill bistå i uppdraget att driva föreningen framåt - uppåt, mot nya spännande höjder. Och som också tar ansvar för att det blir gjort.

I en förening behövs ledare, skrivarmänniskor och någon som kan det där med siffrorna. Där behövs någon som kan ansvara för hemsidan, rapporteringen till Studiefrämjandet och STF centralt. Där finns någon som kollar/svarar på mailen, någon som gör vår viktiga broschyr och någon som inspirerar andra att komma med. Någon behöver ordna med annonserna och någon behöver samla gruppen för programmakningen. Någon behöver också vara kontakten mot de övriga föreningarna i STF-familjen. Det är många uppgifter som skall göras i en förening och det blir lätt och roligt när man är många som gör lite grann, så att en inte behöver göra allt.

Så. Nu behöver vi bli några fler i vår styrelse i fantastiska STF Roslagen. Och någon av dessa behöver vara någon som vill driva, peppa, inspirera, göra och dra.

Hör av dig, du som vet med dig att du vill och kan driva en så fantastiskt värdefull förening som STF Roslagen mot nya höjder. Du behövs.

Hör gärna av dig i denna fråga. Mina kontaktuppgifter ser du nedan. Annars går det också bra att höra av sig till valberedningens ordförande Britt Wennerfors. Hennes kontaktuppgifter hittar du på STF Roslagens hemsida.

Anette Grinde
Ordförande STF Roslagen
tfn 0708 905 731
stfroslagen (snabel-a) stfturist.se

www.svenskaturistforeningen.se/stfroslagen

Inga kommentarer: