måndag 26 maj 2008

En fattig familjs hem tar bara fem minuter att riva...

En fattig familjs hem tar bara fem minuter att riva...
Livet i skuggan av konflikten
Pernilla Ahlsén
2006

Pernilla Ahlsén samtalar med kvinnor i Israel/Palestina, om situationen och deras vardagliga liv i Israel och Palestina. Ahlsén utforskar ord, tankar, kultur och en del av de underliggande skeendena i konflikten. Det är ett fortlöpande samtal med kvinnor, som tydligt visar människor, fostran och de led man vandrar i just där man lever och bor.

Boken visar en del av de civila människornas vardag, hur de kämpar och sliter. Hur de får smita, pussla och försöka allteftersom förutsättningarna blir svårare och svårare.

Ahlsén tar inte parti, även om hon på sitt sätt ändå tar parti genon att visa hur palestiniernas livsförutsättningar är. Jag upplever att hennes avsikt är att visa, som i att redogöra för, några av de olika sidorna och de olika uppfattningarna. Det är svårt att inte ta parti för den part som blir värst utsatt, eller att undra hur det kan vara - och förbli - som det är. Alla är utsatta i konflikten, och alla är påverkade av våldet och muren och de förutsättningar detta ger.

Men - man kan undra hur människorna - män, kvinnor och barn - kan leva i detta utan att ta till hat, stenkastning och försök att slå tillbaka. Man kan undra hur det någonsin skall kunna bli fred mellan människorna och hur de skall kunna leva sida vid sida i omsorg och kärlek. Så många års rädsla och hat. Så många års orättvisa mot mängder av människor - på båda sidor.

Man formas och fostras av det som utbildning, föräldrar och synsätt i samhället delar med sig av. Dag, för dag. Vecka, för vecka. År, efter år. Ju längre det vara, desto svårare är det att bryta.

Konfliken har nu varat nästan i evinnerlig tid. En serie händelser genom tidens gång, som bärs med och fylls på. Bärs med olika ton, hos var och en, men ändå bärs med. Hundratals, tusentals år av historia som spelar roll och inte förlåts, och som inte tas med som en positiv kraft för folket tillsammans.

Hur kan ett förlovat land bära så mycket sorg och våld?

Vad kan jag göra, för att bidra till ett bättre liv för dessa människor? Kanske kan jag uppmärksamma, kanske kan jag rekommendera, kanske kan jag se och besöka.

Det jag inte kan göra är att blunda och tyst titta bort.
Det är mitt ansvar att tala, liksom det är ditt, när vi ser och hör att något inte står rätt till. I detta, och i annat, där det inte står rätt till.

Här har Pernilla Ahlsén talat.
Berättat, att det inte står rätt till.
Inte på långa vägar.

Läs hennes ord.
De tillför en del frustration, men det är viktig kunskap.
Här, hittar du till hennes hemsida om boken

Anette Grinde
2008-05-26Föredrag!
Pernilla Ahlsén talar om sin bok.
Kl 1900
Rodenkyrkan, Norrtälje
Väl mött!
Läs andra bloggar om; Pernilla Ahlsén, Israel/Palestina....

Inga kommentarer: