tisdag 7 augusti 2007

En ny dag...att levas....av dig...

Morgonluften är klar.
Ljuvlig.
Regnsmaken finns kvar.
Det ångar lätt i luften.
Lukten är fantastisk.

Strax nedanför, på ängen, går korna i sakta mak.
Mitt på vägen sitter katten, den rör sig knappt.
Här passerar nästan bara posten och tidningsbilen.
Här är det stilla och lugnt.

Katten flyttar sig sakta.
Lojt.
Den lider inte av vår vardags stress.

Morgonens njutning.
Innan solen gassar varmt.
Det är lite svalt.
Lite fuktigt.
Med en luft som fyller med kraft.

Morgonens kraft.
En ny dag, en ny början, en ny möjlighet – att fylla med liv och tillförande möjligheter.
Att fyllas med gott, för än mer gott till nästa dag.

En ny dag.
Min nya dag.
Din nya dag.
Alldeles ogjord.
Att levas av dig, och av mig.


Anette Grinde

Inga kommentarer: