lördag 18 juni 2022

Jag tackar..

Jag tackar för det goda ledarskapet, Ewa. 

Jag tackar Ewa Wasshem Ekblom för årets presidentskap och välkomnar Monia Sturén som ny. Ja, det formella skiftet sker den 1 juli. Vi är strax där. 


Ewa Wasshem Ekblom har burit presidentrollen med kunskap och glädje, struktur och ordning. Klubben har hållit möten, bidragit med evenemang som varit trevliga och utvecklande för besökarna och därtill givit behövliga tillskott till Rotarys viktiga arbete, tex för utrotandet av polio. Klubben har klarat pandemin, lyssnat på omvärlden, anpassat sig, inte givit upp, utan istället sakta fortsatt. Vi hoppas att vi snart helt kan avsluta vårt pandemitänk, även om det lär fortsätta även under Monias presidenttid. Eller, kanske gör det oss friskare generellt att vara hemma när vi är sjuka, hålla en aning distans och sprita våra händer? 


Klubbens medlemmar och dess styrelse står för mycket i klubbens framgångar och välmående, men utan ett gott ledarskap kommer en grupp inte lika långt. Jag tackar dig, Ewa, för mycket god ledning och ett glödande engagemang under Rotaryåret 2021/2022. Tack. 


Nu välkomnar vi Monia Sturén till presidentposten för året 2022/2023. Välkommen, Monia. Vi ställer oss vid din sida, låter dig vara ett kunnigt och glatt ansikte utåt för vår klubb och lyssnar noga på dig för en fortsatt rörelse framåt. Lyssnar, resonerar och gör tillsammans. Vi vet att du kan, för du är verkligen Rotaryglädje och har varit under många år. 


Välkommen också till alla ni andra - nya som gamla medlemmar - som glatt åtagit er ett ansvarsområde och därmed bidrar till att klubbens alla föreningsfunktioner, hela klubbens bredd, fungerar. Utan all glöd, representantskap, projektideer och administrativa göranden vore klubben inte mycket. Tack, alla ni som bidrar med lust och glädje stor. 


Anette Grinde 
Inga kommentarer: