lördag 24 juli 2021

Målgång 23 juli 2021


Utmaning Spring tills du stupar - juli 2021 med bankgaranti genomförd och klar. Jag är målgången! 

Man ska springa minst lika många kilometrar som respektive datum för varje dag i juli månad. Första juli skulle man alltså springa minst 1 kilometer. Den andra juli ska man springa 2 km, den tredje 3 km och så vidare. Den 25e ska man springa 25 km och sen blir det drygt om man inte har byggt upp en reserv. Springer man längre än minimisträckan respektive dag så sätts kilometrarna in på löparens reserv-km-konto (bankgaranti) som man kan nyttja för kommande dagar. Man får aldrig gå minus på kontot. All förflyttning till fots räknas och det är den sammanlagda sträckan under dagen som räknas för respektive dag - att gå eller att springa är grejen här. "Bankgarantin" innebär att man kan samla i förväg i juli, spara till sen, men man får aldrig gå minus - inte låna km för framtiden.

 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22+23+24+25+26+27+ 28+29+30+31 km summerar till 496 km. 

Man ska alltså gå eller springa 496 km innan den sista juli - acceptabelt rätt och vettigt fördelat över månaden. Jag har ett snitt för perioden på strax över 21 km per dag, där jag sprungit det mesta och promenerat resten. Jag har oftast parkerat bilen vid Roslagsbro kyrka och tagit mig till Lilla torget på morgonen, och sen tillbaka på kvällen. Det är en bra sträcka och den har oftast givit glädjeenergi. 

Jag gick i mål med utmaningen fredag den 23 juli 2021. Dagen till ära var också runstreak-dag nr 50.  

Stolt och glad!

Hipp hipp hurra. 

A.. 

Inga kommentarer: