torsdag 21 november 2019

Kassaräkning 1974 - 1975 (St Eriks Gille)

https://anettegrinde.blogspot.com/search/label/Labacken https://anettegrinde.blogspot.com/search/label/Labacken


"Kassaräkning för Sankt Eriks Gille, Roslagsbro 1974" - står det nogsamt antecknat i kassaboken som samlar 1960- och 1970-talets siffror för föreningen. Strikt, enkelt och fint.

Det gäller att inte spilla kaffe på den här fina boken som jag fått låna av St Eriks Gille för stillsamt begrundande. Siffror är vackert, eller hur? Det är vackert när vi kan fundera vad de faktiskt har gjort i föreningen under de år som boken omsluter. Berättar de - siffrorna, bokstäverna och människorna - allt? Eller bara lite, lite? Var finner vi resten av pusslet kring allt det som människorna i föreningen har gjort? De har gjort, var för sig och tillsammans. Tänkt, språkat, kommit på kant med någon eller någon annan (som vi ju gör emellanåt) men också skapat mycket värde för bygden tillsammans. Det är roligt att se dessa böcker och att fundera över vad som gjorts. Tack, till föreningen, för att ni sparat och tack för att jag får låna dessa en stund.

Siffrorna för 1974 har granskats och godkänts den 27/4 1975 av Tore Andersson och Sigfrid Andersson, som sig bör. För att de var engagerade och kunniga inom just detta område - och därför valda för granskningssysslan.

Under året har intäkterna bestått av 195 kr i medlemsavgifter för 1974 och ränta å sparkasseräkning med 86,93. Med 1827,83 från föregående år summeras plussidan till 2109,76. Detta matchas mot utgifter för utlägg (30 kr + 175 kr + 35 kr), kaffe (40 kr), annonsering i Norrtälje Tidning (54 kr + 70,6), porton och kuvert (16 kr) för att resterande belopp (1689,16) ska kunna gå vidare till kommande år.

Samma sak händer förstås under 1975. Under det året uppgår medlemsavgifterna till 200 kr och räntan till 91,95. Utgifterna är sparsamma och består av annonsering 72,05, kuvert 7 kr samt porton 21,60. Vidare till kommande år går 1880,46. Sigfrid Andersson och Tore Andersson har granskat och godkänt räkenskaperna den 17/5 1976.

Så fint. Så fint.

A..

Inga kommentarer: