måndag 8 augusti 2022

Obebyggd tomt på norra Öland till salu

Till salu.

Obebyggd tomt i Korpskog, Källatorp, ca 5 km söder om Löttorp och ca 2-3 km norr om Källa. Området är beläget en lagom god bit väster om stora vägen och ligger i utkanten av samfällighetsområdet. Ytan är, enligt Skatteverkets fastighetstaxering, 1878 kvm.
  • Vid Källatorps golfbana (18 hål), finns t ex sommarrestaurang.
  • I Källa finns tex kyrka, bilverkstad och Ica.
  • I Högby & Löttorp finns tex bensinstation, bilverkstad, läkarmottagning, brandstation, gym, bibliotek, badhus, Ica, skola, bank, kyrka, bio, restauranger, fik/bageri och andra butiker. Under sommaren finns också Systembolaget här. 
Väg, vatten och sopor för områdets fastigheter ombesörjes genom Källatorps samfällighetsförening.
Vatten är framdraget till tomtgräns och anslutet till samfällighetens vattenledningssystem.

Den obebyggda tomten saknar träd på den öppna ytan. Den västra delen gränsar mot en mur, där några höga träd växer. Övrig del är gräsbevuxen utan annan växtlighet.

Yta norr om fastigheten består av en obebyggd äng. Yta österut består av en äldre fastighet som huvudsakligen används som sommarboende. Vänsterut finns några obebyggda tomter (som inte visat några tecken på att bebyggas) och söder om tomten finns en bebyggd sommarfastighet.

Anette Grinde
tfn 0708 905 731
Inga kommentarer: