onsdag 16 maj 2018

Tror du att du kan förändra världen utan att anstränga dig? - Stina Oscarson

Tror du att du kan förändra världen utan att anstränga dig?
Författare: Stina Oscarson 
Illustratör: Sara Granér
2018
Leopold förlag

Tror du att du kan förändra världen utan att anstränga dig? - är en handbok i att vara medborgare. Det är en kunskapsbank i hur man skapar förändring i ett samhälle utan våld. Kort sagt: vad som krävs för att demokratin ska upprätthållas. En viktig inspirationskälla för Stina Oscarsson och många andra som längtar efter ett ickevåldsligt samhälle är den amerikanske tänkaren Gene Sharps idéer om ickevåld som medel för samhällsförändring. Gene Sharp (1918-2018, Boston) har skrivit flera böcker, artiklar, mm som har påverkat många att arbeta ickevåldsligt - och att längta efter ett sådant samhälle.

Boken kastar sig mellan teorier om demokrati och samhällsförändring samt ger konkreta exempel på lyckad aktivism. Boken är rikt illustrerad av Sara Granér.

I boken finns mängder av bra, enkla och konstruktiva exempel på ickevåldsliga sätt att lösa och utmana frågeställningarna. Några av exemplen är förstås problematiska på olika sätt, men många, de allra flesta, är genomförbara - ja, olika på olika plats i världen eller i landet, förstås. Allt beror alltid på.

Ett exempel som glimrar lite särskilt är; nr 117. Klara K. Stöd, ställ upp för varandra. Visa andra att du stödjer andra. Det kanske inte går att stoppa hatet, men det går att mildra skadorna genom att stå upp för varandra.

Ja, det finns många andra exempel som glimrar, förstås. Det här är en fin bok att läsa och att sedan hålla kvar som en återkommande uppslagsbok. Den innehåller en lång, lång lista med exempel på sätt att göra saker på, tillsammans med exempel på vad andra har gjort.

Jag har tidigare lyssnat till Stina Oscarson - i föredragets form - där hon berättade om sin resa och om ickevåld. Hon inspirerar. Hon insisterar. Ja, just insisterandet är rätt viktigt för att kunna göra skillnad.

Nej, vi lär inte kunna förändra värden utan att anstränga oss. Vi bör hitta sakfrågorna och vi bör hitta vänner som vill göra det tillsammans med oss, så att det blir möjligt att föra frågorna framåt. Det kräver ansträngningen.

A.


Inga kommentarer: