söndag 22 april 2018

Kista hembygdsgård - Väddö

Gården skänktes till föreningen 1947
Kista hembygdsgård, Väddö, Norrtälje ligger sydost om Älmsta. Gården är en gammal gård, som vårdas av hembygdsföreningen i bygden. Väddö hembygds- & fornminnesförening har gården på sin lott. Föreningen bildades 1929, så den har några år på nacken.

Gården är rätt stor, har många byggnader och en del mark. Det kräver sin man och sin kvinna, för att hålla detta i skick - både med fysisk man- och kvinnokraft och med resurser - pengar - för material, inköpta tjänster och annat som den ideella kraften själv inte förmår.

Brännvinsboden
Att skänka en gård till en förening, kan te sig generöst. Det kan också lägga mycket stor tyngd över människors axlar, människor som finns i bygden och inte vill ha på sitt samvete att en skänkt gård går till spillo, förstörs, förfaller eller liknande.

Jag hoppas att föreningen (bara) känner glädje över gården, att de förmår finna resurser och människor som vill delta i det gemensamma arbetet för ett sådant arv som gården är.

All heder till hembygdsfolket som gör skillnad, var för sig och tillsammans.

Ni är rent fantastiska.

A..


Länkar; Inga kommentarer: