onsdag 4 januari 2017

Frivillig skattskyldighet för moms vid uthyrning av lokaler

Som huvudregel är uthyrning av lokal och annan upplåtelse av fastighet undantagen från skatteplikt enligt mervärdesskattelagen. Du har då inte heller rätt att dra av ingående moms för inköp till den verksamhetsdel i företaget som tillhör uthyrningsverksamheten.

Du kan dock välja att bli frivilligt skattskyldig för sådan uthyrning och då lägga på utgående moms på hyran. Du får då rätt att göra avdrag för den ingående momsen på de kostnader du har för uthyrningen av lokalerna.

För att kunna bli frivilligt skattskyldig ska du vara fastighetsägare, bostadsrättshavare, förstahands- eller andrahandshyresgäst och hyra ut eller på annat sätt upplåta butikslokaler, kontorslokaler, industrilokaler m.m. eller hela byggnader till hyresgäst som använder lokalen eller fastigheten i momspliktig verksamhet.

För att kunna bli frivilligt skattskyldig krävs att din hyresgäst stadigvarande använder den hyrda lokalen i en momspliktig verksamhet, att uthyrningen sker på heltid (stadigvarande uthyrning) och att hyresavtalet gäller för obestämd tid eller för minst ett år.

Hyresgästen har inte rätt att göra avdrag för moms som oriktigt har debiterats av hyresvärlden. Så kan t ex vara fallet när moms har debiterats på en uthyrning som inte är stadigvarande.

Hyran anses betald i förskott om den betalas innan en hyresperiod (månad eller kvartal) gått till ända. Vid förskottsbetalning skall hyresvärden redovisa momsen i den redovisningsperiod som förskottet tas emot. Om hyresbetalningen inte görs i förskott och momsen redovisas enligt faktureringsmetoden skall den utgående momsen redovisas i den redovisningsperiod då hyresperioden slutar (månad eller kvartal).

Om du är frivilligt skattskyldig endast för delar av fastigheten/lokalen har du;
- avdragsrätt för moms på förvärv till den del av fastigheten/lokalen som omfattas av den frivilliga skattskyldigheten,
- ingen avdragsrätt för moms på förvärv till den del av fastigheten/lokalen som inte omfattas av den frivilliga skattskyldigheten och
- för moms på förvärv som är gemensamma för hela fastigheten/lokalen skall du proportionera avdraget. Fördelningen skall göras efter skälig grund (t ex omsättning, yta, mm).

Frivillig skattskyldighet för moms för (del av) lokal kan sålunda inte ske när hyresgästen inte är momspliktig. Det kan därmed inte debiteras moms på en faktura till en ej momsskyldig förening.

A..
Inga kommentarer: