onsdag 25 mars 2015

Föreningens verksamhet idag - är föreningens historia imorgon

Ibland vill vi berätta en historia, som t ex om hur föreningens historia ser ut eller om vilka medlemmar som har gjort vad eller vilka insatser och engagemang vi har bidragit med och till. Vi vill berätta, t ex för att engagera eller för att lära oss att göra mer för fler i vår framtid.

För att kunna berätta om förfluten tid, med vetskap om att historierna är korrekta, behöver vi kunna granska arkiven. Vi behöver titta på bilderna, vi behöver granska protokollen, siffrorna och årsredovisningarna och vi behöver begrunda de återkommande breven och artiklarnas som har koppling till vår verksamhet. Vi behöver granska dokumenten som styrker det som har hänt. Utan detta kan historierna inte berättas. Frågan uppkommer då, var finns arkiven som berättar om vår historia? Hur får vi vår hand på dessa? Har någon tänkt kring hur arkiven spelar roll för vår historia och hur den kan berättas när någon vill forska om den?

Jag lyssnade nyligen till en man, John Örtengren, som talade sig varm om arkivfrågorna. Det är viktigt, eftersom frågan är försummad och viktig. Det som inte sparas, kan ingen forska kring sen. Föreningens verksamhet idag, är föreningens historia imorgon.

Om vi inte, strukturerat och samlat, spar de dokument kommer vår historia att bestå av tunna fragment istället för en tydlig helhet. Minnesbilderna kommer att vara sporadiska, inte sammanhållna och betydelsefulla.

John Örtengren har sammanställt ett dokument som tydliggör de viktiga tankarna i frågan om vad och hur vi skall spara. Det kan ses som en miniminivå. Det är också viktigt att vi gör detta i strukturerad form och inte göra oss beroende av en medlems plats i hemmet eller på kontoret. Dokumenten måste förvaras på en plats och i en ordning där kvalificerad forskning kan genomföras, när tid och intresse uppkommer för sådant. Dokumenten bör också utformas med denna tanke. De bör vara tydliga och genomtänkta, för att kunna läsas och förstås av den som är intresserad av att lära känna vår verksamhet, både idag och om 50 eller 100 år när ingen finns att fråga.

Låt oss tänka på att utforma alla våra dokument och skrivelser så att de blir förstådda av fler - och låt oss arkivera dem så att de kan läsas också av dem som kommer sen.

Arkivering är en viktig - och ofta något försummad - fråga.

Anette Grinde Länkar - exempel på platser för arkiv av bild, text, m m; 

Inga kommentarer: