söndag 22 september 2013

Föreningskurs; Folkuniversitetet Sthlm våren 2014

För dig som är eller ska bli medlem i en ideell förening.
För dig som är eller är föreslagen som styrelseledamot i en ideell förening.
Eller för dig som funderar på att starta en ideell förening.

Efter denna kurs har du kunskap om hur styrelsearbetet bör/kan fungera, hur fördelningen av uppgifter görs, vem som ansvarar för vad och hur man marknadsför föreningarna till en bredare krets. Du som står inför att starta en egen förening har tillräcklig kunskap för att starta och vara delaktig i arbetet med föreningen.

Hur ser föreningssverige ut? Vilken är grundidén med en ideell förening? Varför är vi med i föreningen? Vilka är våra förväntningar.

Vi talar också om hur man bildar en förening och håller den vid liv - föreningens stadgar - ansvar - granskning - bidrag - mötesteknik - årsmöten - med mera.

Styrelsearbete. Vad förväntas av mig som styrelseledamot i en föreningsstyrelse och hur skall jag förhålla mig? Vem ansvarar för vad? Hur är just jag ansvarig? Vad behöver jag kunna och varför skall jag tacka ja till en förfrågan om att sitta i en styrelse? Hur ser reglerna ut kring det vi beslutar och gör?

Marknadsföring. Hur marknadsför vi vår förening och våra aktiviteter? Vem gör vad? Vilka kanaler kan vi använda? Annonser - web/hemsida - bloggar - artiklar - facebook - twitter - mun till mun - broschyrer - affischering - mm. Vad är bra och vad fungerar för oss?

Valberedningen. Hur ser valberedningens kompetens, tillsättning och nätverk ut? Vem skall sitta i valberedningen? Vad skall valberedningen berätta för kandidaterna? Hur skall förslagen presenteras för medlemmarna och årsmötet? Vad är viktigt och vad kan vi göra för att det skall bli bättre? Hur påverkar valberedningens arbete föreningens styrelse och föreningens väl?

Om detta och mycket mer talar vi om på kursen om de ideella föreningarna.

Att vara och verka i en ideell förening skall skapa liv och lust, inte tunga steg, irritation och oro. Den som är med, bidrar till att skapa mervärden till föreningen.

Antalet deltagare är begränsat till 20 personer.

Undervisningsform; Föreläsningar, grupparbeten och samtal.

 
Kursen genomförs under tre kvällar i Folkuniversitetets lokaler i Sthlm (1800 - 2115)
Mer information om kursen finner du på; www.folkuniversitetet.se  (Sthlm/vår 2014), där du också anmäler dig.

Kursansvarig;
Anette Grinde


Föreningsaktiv föreningsutbildare
 
Litteraturtips;
SISU Idrottsböcker
 
Öhrlings - Price Waterhouse Coopers
- Ideella föreningar, regler, redovisning och skatter
 
Granth Thornton
 
 
  

Inga kommentarer: