fredag 7 september 2007

Debatt/Replik: Dagen 7/9 2007 Kjell Zingmark

Debatt/Replik - till ord i Dagen 7/9 2007 av Kjell Zingmark.....

Det är dags att ta ställning!
Just så har jag gjort.

Jag är Medlem!
I Svenska Kyrkan.

Den står för tradition och fostran. Den står för fantastiska byggnader och grundläggande värden. Den står för skolavslutningar i en fantastisk miljö. Den står för dop av nya fantastiska barn, konfirmation, vigsel och begravning. Den står för tröst när livet trasslar. Den står för verksamhet och samtal. Den står för grundens moral, i alla led.

Där vill jag vara kvar.
Till den vill jag bidra.
Med kraft.
Med kyrkoavgift.
Med närvaro.
Med tillhörande.
Med känsla.
Med hjärta.

Jag är också medlem i Missionskyrkan.
Där bygger jag min Tro. Där fostrar jag min tro. Där sprider jag min tro. Där går jag - oftast - på Gudstjänst. Fast sanningen att säga - går jag gärna också i Svenska Kyrkan, i Pingst och även i Baptist. Olika tal, olika sätt, olika tankar, olika undervisning - från en och samma, vår allas fantastiska bok. Vår allas fantastiska enhet.

Där - då - offrar jag i närvaro, i pengar, i engagemang och i aktiv aktivitet.

När kyrkan visar mig att den bryr sig om, då vill jag gärna bidra.
Med pengar och med handling.

När det brister tänker jag om. Men ångrar mig snart - för där vill jag vara.

Jag tillhör dem båda.
I hjärta och själ.
Och med skäl.
Jag tillhör Herren som vill oss väl.

Kyrkans Präster tillför.
Frikyrkans Pastorer tillför.
De är likvärdiga inför Herren.
Godkända.
Utan konkurrens.

Jag tror inte att jag behöver välja mer.
Det blir inte ett splittrat hjärta.
Det blir bara mer.
Mer för Sv Kyrkan.
Mer för Missionskyrkan.
Mer för mig.
Mer för min nästa.
Mer för Guds rike.

Nej, jag tror inte - att jag behöver välja mer.

Anette Grinde
Medlem! I Herrens Församling

Inga kommentarer: